Post
bởi on Tháng chín 1, 2018
29 lượt xem
Nội dung
Sam đã lo cho gia đình từ lúc 17, 18 tuổi.
Lúc đó, bố mất, mẹ ở nhà không làm gì, tiền trong ngân hàng tiêu gần hết, Sam quyết định ra kinh doanh giúp đỡ mẹ...
Xem thêm Videos định dạng Mutex tại......[ ↓ ] XEM THÊM
 thích điều này