Post
on Tháng chín 1, 2018 43 lượt xem
Sam đã lo cho gia đình từ lúc 17, 18 tuổi.
Lúc đó, bố mất, mẹ ở nhà không làm gì, tiền trong ngân hàng tiêu gần hết, Sam quyết định ra kinh doanh giúp đỡ mẹ...
Xem thêm Videos định dạng Mutex tại...
Like (2)
Loading...
2