Post
bởi on Tháng sáu 25, 2018
74 lượt xem
Nội dung

Pay with a glance. Apple Pay on iPhone X.

Learn more: https://apple.co/2G3tSpe

Song: “Back Pocket” by Vulfpeck https://apple.co/2pvNNpD

Hãy là người đầu tiên thích điều này