NC Cổng Tự Động
Tháng tám 31, 2018
3 Hình Ảnh
Cửa lật cho Gara chỉ chuyên dùng cho Gara. Dùng cơ chế đổi trọng và lật lên trần rất nhẹ nhàng. Lúc mất điện hoặc thoát hiểm sẽ đóng mở rất dễ dàng.
Hãy là người đầu tiên thích điều này