Post
on Tháng chín 11, 2018
59 lượt xem
Đối với 1 con người thì có 7 nỗi lo sợ sau đây, nó thường chiếm hữu tâm trí của họ, làm cho họ thường xuyên sợ hải
dãn đến sự thẳng trong cuộc sống
1- Sợ nghèo
2- Sợ bị bệnh tật
3- sợ bị chỉ trích
4- Sợ không được yêu
5- Sợ mất tự được tự do
6- Sợ tuổi già
7- Sợ chết
Kích thước: 750 x 421
Dung lượng: 1.21 Mb
Like (1)
Loading...
1