Post
Bởi
32 lượt xem

With

Dung lượng

1.21 Mb

Kích thước

750 x 421

Nội dung

Đối với 1 con người thì có 7 nỗi lo sợ sau đây, nó thường chiếm hữu tâm trí của họ, làm cho họ thường xuyên sợ hải
dãn đến sự thẳng trong cuộc sống
1- Sợ nghèo
2- Sợ bị bệnh tật
3- sợ bị chỉ trích
4- ...[ ↓ ] XEM THÊM
 thích điều này