Post
on Tháng chín 1, 2018
57 lượt xem
Nếu có người nào nói "Anh là người không ra gì" thì tôi sẽ trả lời
Cảm ơn về lời khăn tặng của anh nhưng tui không dám nhận món quà anh vừa tặng , anh để lấy mà xài và bỏ đi nơi khác !
Kích thước: 1024 x 683
Dung lượng: 66.84 Kb
Like (1)
Loading...
1