Post
Bởi
33 lượt xem

With

Dung lượng

66.84 Kb

Kích thước

1024 x 683

Nội dung

Nếu có người nào nói "Anh là người không ra gì" thì tôi sẽ trả lời
Cảm ơn về lời khăn tặng của anh nhưng tui không dám nhận món quà anh vừa tặng , anh để lấy mà xài và bỏ đi nơi khác !...[ ↓ ] XEM THÊM
 thích điều này