th
Tháng một 31, 2019
42 lượt xem
Giá: 1,000VND
Vị trí
TP. Hà Nội » » Việt Nam
Nội dung
Hệ thống tưới nhỏ giọt cho nhà kính Nhà kính và tưới nhỏ giọt là một cấu trúc hoàn hảo cho sản xuất nông nghiệp, trồng rau hoa công nghệ cao. Cây trong nhà kính là hoàn toàn phụ thuộc vào nước .

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho nhà kính

Nhà kính và tưới nhỏ giọt là một cấu trúc hoàn hảo cho sản xuất nông nghiệp, trồng rau hoa công nghệ cao.

Cây trong nhà kính là hoàn toàn phụ thuộc vào nước . Quên tư

...[ ↓ ] XEM THÊM
Hãy là người đầu tiên thích điều này