th
Tháng một 9, 2019
33 lượt xem
VNĐ 1,000VND
Vị trí
TP. Hà Nội » » Việt Nam
Nội dung
Màng nhà kính Israel bình minh, nhà kính bình minh, lưới chắn côn trùng bình minh, nhà lưới bình minh

Màng nhà kính nông nghiệp và vật tư nhà kính

Kể từ đầu những năm 1960 khi màng nhà kính lần đầu tiên được sử dụng để lợp nhà kính bằng khung gỗ, đã có nhiều cải tiến đã được thực hiện. Hầu hết c

...[ ↓ ] XEM THÊM
Hãy là người đầu tiên thích điều này