th
Tháng mười hai 12, 2018
57 lượt xem
Giá: 1,000VND
Vị trí
TP. Hà Nội » » Việt Nam
Nội dung
THIẾT KẾ , TÍNH TOÁN HỆ THỐNG TƯỚI 1.Tổng quan về thiết kế một hệ thống tưới: Ngoài phương pháp tưới thủ công, các phương pháp tưới còn lại đều cần được thiết kế, tính toán các thông s

THIẾT KẾ , TÍNH TOÁN HỆ THỐNG TƯỚI

1.Tổng quan về thiết kế một hệ thống tưới:

Ngoài phương pháp tưới thủ công, các phương pháp tưới còn lại đều cần được thiết kế, tính toán các thông số cho phù hợp.Nhìn

...[ ↓ ] XEM THÊM
Hãy là người đầu tiên thích điều này