Post

Mỗi loại hàng hoá lại có những yếu tố riêng tác động đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng trực tuyến. Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến tin rằng giá cả là yếu tố quan trọng nhất đối với những người mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên bạn có thể có những nhận định khác sau khi xem những phân tích và thống kê dưới đây

 

Like (1)
Loading...
1